Zero Emission Cowshed (ZEC) fokuserer på teknologiutvikling for å ta ut metan fra fjøslufta

Vi har vært vertskap for Zero Emission Cowshed (ZEC), et forskningsprosjekt som SINTEF, Nord universitet og Fjøsmiljø AS eier. Målet med prosjektet er å redusere klimagassutslipp fra fjøs ved å omdanne metan (CH4) til Karbondioksid (CO2) gjennom katalytisk forbrenning av metan produsert av storfe. Å utnytte forbrenningsvarmen til energiformål på gården er en del av omfanget til prosjektet. 

ZEC har en tverrfaglig tilnærming og inkluderer følgende aktiviteter:​

  • ​Måling og modellering av metankonsentrasjoner i fjøs med forskjellige ventilasjonsanlegg (Nord universitet)
  • Undersøke mulighetene for oppkonsentrasjon av metan inne fjøsene. Målet er å oppnå konsentrasjon som kan opprettholde katalytisk forbrenning. 
  • Utvikle den katalytiske forbrenningsenheten (SINTEF)
  • Demonstrere teknologien og prototypesystemet i laboratoriet og på stedet i norske fjøs (SINTEF og Nord universitet i samarbeid med samarbeidspartnere

Her kan du høre Raphael K. Tabase snakke om forsøkene på Mære. 

Storfe og metangass
For folk flest er metan kjent som hovedbestanddelen i naturgass, men metan dannes også i fordøyelsessystemet til drøvtyggere som kyr, okser og kalver. Storfe har fire mager. Slik utvikler storfe metangass i fordøyelsessystemet:

  • Mye av fôret brytes ned av mikroorganismer i den første magen – den store vomma.
  • Nedbrytingen – en gjæringsprosess (fermentering) – skjer i et oksygenfritt miljø (anaerobt).
  • Under prosessen oppstår et overskudd av hydrogen (H2) som må fjernes. Dette skjer ved at H2 omdannes til metan (CH4) av spesielle mikrober.
  • Metangassen fra vomma skilles ut ved raping.
  • Noe fermentering av fôr finner sted også i bakre tarmavsnitt og skilles ut som promp.

 

 

Kategori: