Vi bygger i tre

Å bygge i tre gir en stor klimagevinst. Da vi skulle bygge nytt melkefjøs var det en selvfølge at mest mulig av bygget skulle settes opp i tre.

– Det var aldri noe spørsmål om vi skulle bygge i tre da vi begynte planleggingen av nytt melkefjøs i 2015. Vi ønsket å bygge et lavutslippsfjøs og da var valget lett. Det er svært stor forskjell på CO2-avtrykket på betong og et trebygg, sier Tove Hatling Jystad, Utviklingsleder ved Mære landbruksskole. – Som bonus fikk vi et veldig trivelig og rolig fjøs, du kjenner roen når du går inn selv om det er et stort fjøs, sier Jystad.

Til sammen er det brukt 225 m3 tre i melkefjøset. I gjennomsnitt vil økt bruk av tre redusere klimagassbelastningen fra byggematerialer tilsvarende 1,6 tonn CO2 pr m³ trelast. Melkefjøset vårt har kanskje bidratt med en klimagassgevinst tilsvarende 350 tonn CO2.

I disse dager bygger vi nytt hybelhus for våre elever. Dette bygges naturligvis også i tre og bidrar ytterligere til at vi holder våre klimagassutslipp nede.

 

Vil du vite mer?
Kontakt Fjøsmester Arnulv Vestrum tlf 95 25 23 04

Kategori: