Større Mære-tomater med mellombelysning

Med LED-lys i røde og blå farger plassert mellom tomatplantene i veksthuset vårt, øker avlingen av tomater. Først og fremst fordi tomatene blir større. Halve tomatavdelingen har mellombelysning i tillegg til tradisjonell belysning fra taket og høstede tomater på begge sider blir veid hver for seg. LED-lyset har et fargespekter som  er skreddersydd for tomaten. 

 

 

Avlingsforskjellen mellom halvdelen i veksthuset uten mellombelysning og halvdelen som har mellombelysning er:

2018 – 13 % økt avling

2019 – 26 % økt avling (utfordring med sykdom dette året)

2020 – 23 % økt avling

2021 – 23 % økt avling 

 

 

Forsøket startet i 2018:
Vi var nysgjerrige på om LED-lys som plasseres nede i plantemassen kan gi bedre avling og redusere energiforbruket. For å finne ut av dette gikk vi sammen med Vangberg gartneri, Nibio og Norsk landbruksrådgiving og satte i gang et forsøk der halve tomatveksthuset belyses med Led-lys. Nå sammenlignes tomat-avling fra de to delene i veksthuset og det måles energiforbruk for å se om mellombelysningen har noen effekt. 

LED-lysene er finansiert av Mære landbruksskole og Trøndelag fylkeskommune. Forsøket ble støttet av Distriktsforsk.

Kategori: