Solcelleanlegg

Solceller omdanner solenergi direkte til elektrisk energi. Energien kan brukes direkte i elektriske apparater, lagres i batterier, eller transporteres til forbruker via overføringsnettet.  Lokal produksjon av elektrisk energi har blitt mer interessant etter hvert som energibehovet øker og overføringsnettet ikke er utbygd for å ta de energitoppene som kommer. Innenlands produksjon av elektrisk energi kan også i perioder bli for lavt i forhold til forbruket. I perioder importeres det allerede en god del strøm til Norge. Lokal produksjon av elektrisk energi fra sola er et godt klimatiltak framfor import av strøm som kan være produsert i kullfyrte eller oljefyrte kraftanlegg i utlandet.

 

På Mære er det montert to solcelleanlegg på tak, ett på ammekufjøset, og ett på hybelhuset. Anlegget på ammekufjøset er et takintegrert anlegg. Solcellene utgjør en integrert del av sjølve taket. På hybelhuset er solcellene lagt oppå eksisterende tak. Anlegget på hybelhuset er beregnet til å gi en årlig strømproduksjon på 55 000 kWh. I 2019 gav anlegget like i overkant av 50 000 kWh. Oversikt over produksjonen gjennom året varierte fra 11,5 kWh i januar, til den beste måneden i april med en produksjon på 9000 kWh. Anlegget på ammekufjøset er beregnet å kunne gi en årlig produksjon på 34 500 kWh.  I 2019 gav anlegget 24 680 kWh. Variasjonen gjennom året varierte fra 6,22 kWh i januar og opp til 4250 kWh i april, som også her var måneden med størst produksjon.

Energiproduksjon via solcelle i 2019 fordelt på bygning

Grafen til venstre viser energiproduksjonen på hybelhuset, mens grafen til høyre viser energiproduksjonen på ammekufjøset.

Mesteparten av strømmen som produseres i de to anleggene går til direkte forbruk på skolen. Det som ikke forbrukes går inn i overføringsnettet. Det er best lønnsomhet i å bruke strømmen sjøl lokalt. Lagring i batterier eller f.eks. i varmtvann i perioder med overskudd kan bli mer aktuelt etter hvert.
Total kostnad for å legge solceller på tak varierer mye i pris alt etter hvilken løsning som velges, og om det blir påkrevd ekstra takarbeid.

 

Nedbetalingstida på en slik investering vil ofte strekke seg opp mot ti til femten år, og i enkelte tilfeller enda lenger. Levetid for et solcelleanlegg er fra 30-40 år. Virkningsgraden vil gå noe ned etter hvert. Produksjonen av elektrisk energi i et solcelleanlegg er størst på solrike dager. Energiproduksjonen er ikke avhengig av varme dager- den er forholdsvis større på kalde dager med mye solinnstråling (mars-april).
 
  
Anlegget på ammekufjøset på Mære landbruksskole

solcellepanel på tak

I august 2020 ferdigstilles ny stall på Mære. På taket er det montert et solcelleanlegg med en beregnet årlig produksjon på 31 600 kWh. Det er også planer om å montere anlegg på taket av det nye melkefjøset. Dette er beregnet å kunne gi en årlig produksjon på 29 000 kWh. I sum for alle anleggene vil det gi en årlig potensiell produksjon på 150 000 kWh.

Mer om solceller: https://ndla.no/nb/subjects/subject:21/topic:1:183351/topic:1:183350/resource:1:186623

Kategori: