Skogsbilveier er gunstige for klimaet

SkogsbilvegLøsningen til deler av  klimautfordringen ligger i skogen. Hør Gunnar Pettersen og Hans Einar S.  Overrein, pådriverne i Innherred skognettverk, som jobber for å øke  aktivitet i skogen på Innherredskommunene.  Vi får og besøk av skogeier Jon Inge Bragstad fra Sparbu som har bygd  en ny skogsbilvei og han deler sine erfaringer fra prosessen. Rune  Saursaunet fra Statsforvalteren i Trøndelag deltar og, og han snaker om  finansiering av skogsbilveier.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kategori: