Kan roboter plukke tomater?

Forskere ved SINTEF Ocean og NIBIO har sammen med Meråker grønt, Norsk landbruksrådgiving og Mære sett nærmere på om roboter kan gjøre arbeidsoppgaver som mennesker gjør i dag i veksthuset. Du kan lese mer om dette prosjektet på denne lenken.

Kategori: