Roboter, biokull og framtidas landbruk

17. januar var nærmere 60 gårdbrukere, rådgivere og elever samlet til seminar om framtidas landbruk. Gode foredragsholdere med kunnskap om det siste innen landbruk gjorde dagen interessant og lærerik for de mange frammøtte. Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, innledet med å slå fast at norske bønder ikke bare er klare for det grønne skifte, men står midt i det. Her lærte vi også om robotenes inntog i produksjon av mat og hva vi kan vente oss av mulige løsninger på jordpakking og klimautslipp framover. Biokull, bygg i tre og utfordringer med framtidas fòr var også tema.

 

Du kan få med deg litt av dagen ved å klikke på lenkene nedenfor.

Er norske bønder klar for det grønne skiftet? v/Lars Petter Bartnes, Norges Bondelag

Biokull i en sirkulær bioøkonomi v/Adam OToole i Nibio

Utfordringer og muligheter i framtidas fòring v/Knut Røflo i Felleskjøpet Fòrutvikling

Tre som løsning i det grønne skiftet v/Knut Amund Skatvedt i Arena Skog

 

Kategori: