Organisk avfall fra gården og klimautslipp

Hvordan kan vi håndtere gammel silo, talle og hestemøkk, grasrester, husdyrgjødsel og tomatrester fra veksthuset på en mest mulig bærekraftig måte? I RESTORE ser vi på hvordan vi kan utnytte biokull, biogass, kompost som teknologier for en mer bærekraftig håndtering. Vi ser også på hvordan vi kan bruke biokull for å redusere utslipp av klimagasser eller næringsstoffer. Her finner du to filmer som raskt setter deg inn i hva vi jobber med i samarbeid med SINTEF, NGI og NIBIO i et prosjekt støttet av Norges Forskningsråd. 

En introduksjon: 

 

En litt lengre film:

Kategori: