Longevity-prosjektet 

Longevity-prosjektet 

Dette er ett prosjekt som er styrt av Norsvin, selskapet som er ansvarlig for avl på gris i Norge. Norsvin er helt i front på avl i verdenssammenheng, det eksporteres mye Norske svinegener til utlandet. Målet med prosjektet er å finne egenskaper som har betydning for moregenskaper og holdbarhet på TN70 purka.

TN 70 er en krysning mellom norsk avlet Landsvin og en yorkshirelinje(z-line) som stammer fra Nederland, disse purkene har mor egenskaper som er helt i verdenstoppen når det gjelder gris. Ja kanskje er det rett å slett verdens beste purke, som stadig utvikles til å bli enda bedre. 

I tillegg til ingrisdata bidrar Mære med veiing av dyr, målinger av ryggspekk, temperaturmålinger med IR kamera, ammoniakkmålinger og innsending av vevsprøve for genetisk seleksjon. 

Måling av underhudsfett på ryggen til purkene ​gir grunnlag for å si noe om vektendringer skylles tap av muskler eller fett. 
Det blir tatt IR bilder av purkene for å registrere temperatur under grising og dietiden, man ser etter sammenheng mellom kroppstemperatur, produksjonsegenskaper og holdbarhet. 

Kategori: