Kraftfôrforsøk i grisehuset

Kraftfôrforsøk i grisehuset

I grisehuset på Mære gjennomfører vi forsøk med nytt FORMAT kraftfôr til diende purker på oppdrag fra Felleskjøpet Agri og Felleskjøpet Fôrutvikling. Disse forsøka har foregått kontinuerlig over en 10 års periode.

I 2013 lanserte felleskjøpet ett helt nytt konsept fôr til purker, basert på uttestinger gjort på Mære Landbruksskole. I ettertid er det gjort flere justeringer på sortimentet på grunnlag av datafangst fra grisehuset på Mære. Trykk her for å lære mer om Fasefôring av purker med Format.

Det er i hovedsak FS (fødsel til smågris) avdelingene benyttes til kraftfôrforsøk på oppdrag fra Felleskjøpet Fôrutvikling. Forsøkene forgår i hovedsak igjennom diegivingsperioden men i enkelte forsøk følges tilveksten på smågrisen helt til utslakting eller at drektighetstiden inngår som en del av forsøket. Vi deler purkene i 2 grupper/ledd, en forsøksgruppe og en kontrollgruppe (forsøk ledd og kontroll ledd)

Vi registrerer fôrforbruk på purkene i dietiden via ett daltec tørrfôringsanlegg med posjonsutfôring i langtro. Fôringsanlegget har 3 opptaks stasjoner, 2 med standardfôr og en med forsøksfôr. Fôringsannlegget benyttes også i smågrisperioden så en fôrblanding er tilpassa smågris etter avvening.

 

I tillegg til å registrere fôrforbruk gjøres det en rekke registreringer rundt grising. Grisungene og purkene blir veid ved fødsel og avvenning for å registrere kulltilvekst og vektendring i dietiden. Disse registreringene sendes til forskerne i felleskjøpet fôrutvikling og brukes som datagrunnlag.

Kategori: