Klimaseminar for Mære-elever

14. november 2019 var alle elever på Mære landbruksskole samlet til foredrag og oppgaveløsning med klima som tema. Et av foredragene omhandlet hvilke utslipp som landbruket forårsaker og hva vi kan gjøre for å redusere det.

Landbruk og klimagasser v/Geir Fisknes, Mære landbruksskole

Kategori: