Karbon i jord

Norge har forpliktet seg til å redusere klimagassutslippene med 40 % prosent innen 2030 i Parisavtalen.

Vi i Mærepodden spør Elin Torbjørnsen i Norsk landbruksrådgivning om hvordan økt fotosyntese ser ut til å være den sikreste måten å øke karbontilførselen til jorda på og hvordan en gårdbruker kan sørge for å øke karboninnholdet i jorda på sin gård. I tillegg spør vi Geir Fisknes om hvordan Mære landbruksskole jobber med karbonfangst i jord.

Hør episoden her:

Kategori: