Karbonprosjektet – våraktiviteter 2021

Naturbruksskolene i Trøndelag skal legge ut demonstrasjonsfelt, og tilrettelegge for andre aktiviteter som skal brukes i forbindelse med markdager o.l. i løpet av året. På Mære er vi godt i gang med planene for årets sesong. Oversikten viser hvilke felt som skal legges ut i år. Feltene ligger nært skolen og undervisningsbyggene, slik at de aktivt kan benyttes i som areana for undervisning.

Årets demonstrasjonsfelt

Feltet på Kirklia tilsås med ulike vekster med godt utvikla rotsystem og gode muligheter for å samle karbon i jorda. På Andersskiftet tas ut jordprøver før anleggsstart på hver av de fire rutene, og det følges opp med nye jordprøver om 3 år for å se om det kan registreres ulikheter i innholdet av organisk materiale (mold) i jorda på de fire feltene. Oversikt over hvilke vekster som sås på de ulike feltene:

Demonstrasjonsfelt på Kirklia

 • Esparset
 • Spire insektvenn
 • Lupin
 • Honningurt
 • Oljelin
 • Blodkløver
 • Perserkløver
 • Fòrreddik

Andersskiftet

 1. Spire surfòr Pluss 10
 2. Spire sommer allsidig
 3. Spire karbonfiks
 4. Bygg

Jordprøver tatt tidligere viser følgende innhold i jorda på Andersskiftet:

SkifteJordartMoldpHP-AlK-AlCa-AlMg-Al
Anders- skifte 3 ØkoLettleireKl 2- mold-fattig: 3-4,5%6,0 Bra17- Meget høgt10- middels145- høgt11- meget høgt

Det ble tatt jordprøver fra hver rute på feltet som skal ligge på Andersskiftet. Prøvestedene ble nøye målt inn for å sikre at nye prøver som tas ut om tre år blir tatt ut på nøyaktig samme plass på hver rute. Det blir spennende å se om vi kan måle noen endringer i moldinnholdet på de fire rutene etter tre år. Det kan gi en pekepinn på hvilke vekster som bidrar til å bygge opp moldinnholdet i jorda, og hvem som eventuelt tærer på innholdet.

Elin Sikkeland fra Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag var behjelpelig med å ta ut jordprøvene. NLR er en viktig og god samarbeidspartner i karbon i jordprosjektet for oss på Mære.

Kategori: