Tang og tare i fôrrasjonen til drøvtyggere

Kan tang og tare i fôr til drøvtyggere både redusere metangassutslippene, og samtidig bli en god erstatning for soyamel? Det har Prabhat Khanal, førsteamanuensis ved fakultet for biovitenskap og akvakultur ved Nord universitet, avd. Steinkjer, sett på i melkefjøset på Mære. De foreløpige resultatene fra forsøket er lovende. 

“Dette er en spennende satsning innen blågrønt samarbeid, der det sees på mulighetene for å benytte andre fôrråvarer, enn det vi tradisjonelt har brukt” – sier Tove Hatling Jystad, leder på utviklingsavdelingen på Mære
 
Se mer fra forsøket her:
 

 
 

Kategori: