Kalkulatorer

Du har sikkert prøvd en lånekalkulator. I forbindelse med et prosjekt finansiert av Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket (KIL), har vi laget to test-kalkulatorer. Her kan du sjekke hvordan to ulike klimatiltak kan påvirke økonomi og klimagassutslipp. Send oss gjerne ei melding om du har tilbakemeldinger. Vi tror kalkulatorer er både morsomme og lærerike, er du enig?

Melk-kalkulator

400000 liter melk i året
kwh.
liter varmt vann.

Strømpris: 0.9,- pr kwh
Energiverdi: kr

Investeringssum: 30000kr

Rente: 5%
Vedlikehold: 5%

Snitt årlig kostnad: ved 10 års finansiering.
Minste nedbetalingstid: år

Forenklet energi- og økonomiberegning. Bruk melkemengde, strømpris og investeringsbeløp som variabler. Basert på erfaringer fra Mære Landbruksskole og med forbehold om overføringsverdi til andre prosjekter.

Fjøs-kalkulator

Størrelsen på vårt nye fjøs er 1300

Ved å bruke tre istedet for betong reduserer vi CO² utslippet med tonn

Dette tilsvarer det årlige utslippet til biler.

Areal:

Forenklet beregning av CO² effekter. Basert på erfaringer fra Mære Landbruksskole, herunder kbm. pr. kvm., og med forbehold om overføringsverdi til andre prosjekter.

Kategori: