Rotlab – et visuelt møte med livet i dyrkajorda vår

 

Mære landbruksskole utviklingsavdelingen har gjennom Landbrukets klima og energisenter etablert en Rotlab, som vil være en arena for formidling av kunnskap om jord- og jordstruktur, karbonlagring i jord og hvordan utvasking av næringsstoffer og jordpartikler skjer.

Rotlaben skal brukes i forbindelse med kurs og seminarer for gårdbrukere, samt for studenter ved Nord universitet, voksenopplæringselevene og våre ordinære elever. Vår erfaring er at kunnskapsbygging skjer best når kursdeltakeren er aktivt deltaker i opplæringen. Vi ønsker med Rotlaben å videreutvikle vårt opplæringstilbud med praktiske og overraskende demonstrasjoner.