Jordkarbonets hemmeligheter

Noen av landets fremste forskere på jordkarbon, jordmikrober og biokull var innledere på webinaret Jordkarbonets hemmeligheter – om karbonbinding, biokull og FoU 3. juni 2020. Vi ønsket å vise fram hva vi vet og hva vi ikke vet om hvordan vi kan binde mer karbon i jorda vår. Nedenfor finner du opptak av webinaret, samt pdf-versjon av foredragene.

Hva vet vi om karbon-binding i jord? Hvilke ubesvarte spørsmål har vi? Forskning på karbonbinding hos NORSØK v/Sissel Hansen, NORSØK

      PDF

Hva er biokull? Hva vet vi og hva vet vi ikke? Forskning på biokull hos NIBIO v/Adam O’Toole, NIBIO

   PDF

Mikrobers betydning for jordhelse og karbonbinding v/Kamran Shalcian-Tabrizi, Universitetet i Oslo

Om karbon-prosjektet i Trøndelag v/Arve Lian, Trøndelag fylkeskommune

Om vekstskifteprosjektet i Trøndelag v/Astrid Johansen, Norsk Landbruksrådgiving

Kategori: