Jordforbedrende vekster

Vekster som såes inn før, samtidig eller etter hovedveksten, har følgende oppgaver:

 1. Fange opp overskuddsnæring –og holde det i
  overflaten
 2. Opprettholde organisk materiale i jorda
 3. Stimulere jordlivet lengst mulig gjennom
  plantevekst
 4. Beskytte mot slagregn og erosjon
 5. Være med på å danne og opprettholde god
  jordstruktur

Underkulturer er vekster som sås i korn eller grønnsaker. De sås samtidig med kornet om våren, eller et par uker etter. Begrepet fangvekst brukes oftest dersom formålet først og fremst er å samle og holde på næring fra ett år til neste.

Plantedekke høst, vinter og vår vil også kunne bremse vannhastigheten og øke infiltrasjonen. Fangveksten kan redusere utvasking av næringsstoffer fra jorda, og hindre jorderosjon ved å stabilisere jorda.

En underkultur vil konkurrere med kornplantene om lys, vatn og næring. Havre tåler konkurranse fra underkulturer best, mens i vårhvete og toradsbygg kan det bli noe avlingsreduksjon. Raigras, gjerne i kombinasjon med kløver, er mye brukt som underkultur. Av raigras anbefales to-årig (italiensk) eller flerårig raigras. Flerårig raigras trenger lengre tid på etablering, og konkurrerer ikke så sterkt med kornplantene fra våren av. Underkulturen sås samtidig med, eller noe etter kornet. Dersom en velger å så underkulturen noe etter kornet, kan såing foretas samtidig med en tidlig ugrasharving. Det er viktig at kløverfrø sås grunt, 0,5-1 cm. For å få best effekt av underkulturen anbefales vårpløying.

 

 

 

 

 

Kategori: