Jord som økosystem og leveplass

Luftvekslingen i jorda er viktig for at planterøttene skal ha tilgang på oksygen og at avfallsprodukter, som for eksempel CO2, skal kunne luftes ut. Luft i jorda er også viktig for at mikroorganismer og større jorddyr skal ha levelige forhold og kunne delta i nedbrytingen av organiske stoffer i jorda. Det blir frigjort mye næringsstoffer til ny vekst fra nedbrytingen av organiske materiale i jord. 

 

Les mer om karbonlagring i brosjyren Jorda vår og karbonlagring 

 

Kategori: