InnoLab Mære – vi løfter løsninger for morgendagens landbruk 

Ved InnoLab Mære kan bedrifter få hjelp til å utvikle og kommersialisere sine produkter sammen med erfarne landbruksaktører. Vi har etablert et tverrfaglig team av innovasjonsmiljøer, FoU-aktører, landbruksnæring og industribedrifter for å implementere klimavennlige løsninger og øke innovasjonshastigheten på nye klima og energiløsninger for landbruket.

InnoLab Mære bistår oppstartselskaper og etablerte bedrifter med:

  • Produktutvikling gjennom utprøving og uttesting
  • Måling av effekt for dokumentasjon av produkt/tjeneste
  • Utprøving og presentasjon inn mot aktuelle kunder
  • Nettverkskobling inn mot andre relevante aktører (industrielle, FoU, leverandører, og andre relevante viktige landbruksaktører)
  • Tilgang til praktiske driftsfasiliteter, dyrket areal og fagfolk
  • Kobling med forretningsmessige kompetanse

 

InnoLab Mære er en videreutvikling av  Landbrukets klima og energisenter, med mål om å bidra til utvikling av bærekraftige løsninger for landbruket og å nå visjonen om en nullutslippsgård.

 

Utprøving av ny teknologi ved InnoLab Mære

Biodrone og Agdir er to av bedriftene som InnoLab Mære bistår for tiden.  Biodrone har nå sådd den første åkeren ved hjelp av drone i Norge, og det skjedde på Mære. Agdir tester ut sensorer, som måler fukt og temperatur i jorda.

Biodrone

Foto: Thomas Jergel

Droneselskapet Biodrone vil utvikle et nytt marked innenfor såing og sprøyting  med drone, men hadde ikke eksakte data på hvor effektiv deres teknologi og metodikk påvirker avlingene.  Via InnoLab Mære ble spisskompetanse fra NLR koblet på for å verifisere resultatet av såingen av flerårig raigras på eng og fangvekster på etablert åker.

“InnoLab Mære har gjort det mulig for oss å teste ut vår tjenester og teknologi på tildelt felter, og har fått god oppfølging og veiledning fra nøkkelpersoner med høy kompetanse på områdene vi opererer på.”
– Atilla Haugen, Biodrone A/S

 

Agdir

Foto Svein Arild Frøshaug

Sensorteknologi-bedriften Agdir fra Arendal ønsket seg inngang til markedet i Trøndelag. InnoLab Mære satte opp bedriftspresentasjon med flere erfarne grønnsaksprodusenter og forskere med fagkompetanse på dyrkingsteknikk. Agdir AS fikk tilbakemeldinger på sin teknologi, potensielle kunder, og rådgiving om synliggjøring av nytteverdien til bønder. Agdir AS vil også implementere sin Friland Sensor på InnoLab Mære i vekstsesongen 2021. De vil også teste et nytt produkt for klimakontroll i kjølelager til en lokal produsent.

Agdir har hatt stort utbytte av å få delta i InnoLab Mære sitt nettverk og fagmiljø. Deres gode forståelse for hvilken kontekst våre tjenester skal brukes i, har vært veldig nyttig.»
– Andrè Skoog Bondevik i Agdir

 

Jobber ditt firma med noe nyskapende til landbruket? InnoLab Mære kan være en mulighet for å få prøvd ut deres produkt, ta kontakt med oss for en god oppstartssamtale:

Tove Jystad – Utviklingsleder Mære landbruksskole tovjy@trondelagfylke.no eller +47 414 13 441

 

InnoLab Mære er finansiert av Landbruks og matdepartementet. Hovedsamarbeidspartnere er TLab AS, NIBIO, SINTEF.

 

Kategori: