Vi høster tomater og energi

I veksthuset høster vi overskuddsvarme sammen med nydelige Mære-tomater. Energilagrene består av et korttidslager der energi hurtig lagres i kortere perioder, samt et borehullslager med borehull ned i berggrunnen der varme kan lagres over lang tid. Denne varmen reduserer behovet av innkjøpt energi. I tillegg oppnås en viktig tilleggsfunksjon. For at plantene skal vokse bedre tilsettes CO2 i lufta i veksthuset. Når energilageret er i funksjon og man unngår utlufting gjennom luftelukene i taket, gir det også mindre tap av CO2. Man oppnår jevnere tilgang av CO2 til plantene og høyere avkastning.

Det startet i 2007 da Gether AS og Mære etablerte et bærekraftig samarbeid med Norges Bondelag, NTNU, NIBIO og Nord-Trøndelag Fylkeskommune på laget. I forbindelse med bygging av nytt veksthus på skolen, ble det bygd et pilotanlegg for energihøsting. Målet var reduksjon i bruk av fossil energi og en mer bærekraftig veksthusproduksjon.

10 år senere og flere forskningsprosjekter med stadig utvikling av teknologien ser vi gode resultater der vi har spart atmosfæren for fossile utslipp. Tallene viser at vi i 2016 nesten hadde et nullforbruk av propan.  I 2010 brukte vi 35000 m3 propan. I tillegg har energilagringen sammen med et prosjekt i samarbeid med NIBIO og NLR ført til økte tomatavlinger. Til sammen betyr dette sterkt redusert utslipp av fossil energi pr kg tomat.

Vil du vite mer?

 

Kontakt Harald Gether i Gether AS, tlf 971 76 616  eller Arnar Risan ved Mære landbruksskole tlf 480 94 262.

 

Kategori: