God jordstruktur gir økt avkastning

På Mære har vi laget et forklarende og praktisk innretta laboratorium, som har fokus på lagring av karbon i jord, jordstruktur og livet i jorda.

Og i dette innlegget kan du se en film fra dette laboratoriet.

Vi ønsker å kunne vise rotutbredelsen på ulike vekster og hvordan jordstruktur påvirker røttenes utbredelse. Siden mye røtter lagre mer karbon i jord, enn vekster som har lite rotsystem, er det ønskelig at røttene får bre om seg. Jordpakking hindrer rotutbredelsen og reduserer muligheten til å lagre karbon, i tillegg til å bidra jordpakking til økt avrenning av næringsstoffer fra dyrka jorda. 

God jordstruktur gir økt avling. Planterøtter trives ikke i tett jord og i vassjuk jord. Dersom man klarer å lag en porøs jordstruktur ved hjelp av ulike fangvekster kan avlingen økes, gjødslingen reduseres og avkastningen pr dekar kunne bli bedre. 

Ulike fangvekster, som for eksempel raigras, kløver med flere, vil hindre avrenning av næringsstoffer og øke lagringen av karbon i jord. Fangvekster vil holde jorda sammen i løpet av høsten og vinteren og øke opptaket av CO2. Effekten av fangvekstene betinger at det vårpløyes, i stedet for høstpløyes.  

Biokull laget ved pyrolyse bidrar til og øke evnen til å lagre karbon med sin rue overflate. Når biokull lagres i jord vil samspillet med med livet i jorda bli bedre.