Gjødselfilter av biokull

Kan biokull brukes som filter på toppen av husdyrgjødsel og slik redusere utslipp av metan? Dette prøver vi å finne ut i forskningsprosjektet RESTORE. I filmen under forteller Adam O`Toole fra NIBIO hva forsøket går ut på og hvordan vi kan finne ut om biokull er en god løsning.

I RESTORE stiller vi spørsmålet: Hvordan kan vi håndtere gammel silo, talle og hestemøkk, grasrester, husdyrgjødsel og tomatrester fra veksthuset på en mest mulig bærekraftig måte? Vi ser på hvordan vi kan utnytte biokull, biogass, kompost som teknologier for en mer bærekraftig håndtering. Vi ser også på hvordan vi kan bruke biokull for å redusere utslipp av klimagasser eller næringsstoffer.

Forskningspartnere er NIBIO, SINTEF og NGI og prosjektet er støttet av Norges Forskningsråd. Prosjekteier er Landbrukets klima og energisenter ved Mære landbruksskole.

 

Kategori: