FoU-fasiliteter på Mære

På Mære er vi glad for å samarbeide med andre om å utvikle klimasmarte løsninger for landbruket. Vi har tatt mål av oss til å bli en nullutslippsgård. Det å bli en nullsutslippsgård, betyr at vi produserer energi selv, har et redusert energiforbruk, kontroll på hvilke innsatsfaktorer og produksjonsteknikker vi benytter på gården, i veksthuset og i husdyrproduksjonene, samt at vi hele tiden leter etter produksjonsforhold som vi kan forbedre med tanke på å redusere klimagassutslippene fra gårdsdriften. Ofte samarbeider avdelingene på tvers for å kunne tilrettelegge og skreddersy løsninger som bidrar til gode prosjekter.

 

For å komme fram til mer klimasmarte løsninger i landbruket ønsker vi å samarbeide med andre om forskning, utvikling og innovasjon ved å legge til rette for det i alle våre bygninger og på våre arealer. Både utenpå og inne i bygningene er det mulighet for å teste ut løsninger som bidrar til å redusere klimagassutslipp. I de ulike husdyrproduksjonen er det også lagt til rette for forskning, utvikling og innovasjon. På Mære har vi melkeproduksjon, svineproduksjon, kjøttproduksjon på ammeku og sau, samt oppstalling av ridehester. Vi har gras, korn og potetproduksjon på gården og disponerer både konvensjonelt og økologisk areal, som kan benyttes til forsøk og utprøvinger. 

I denne pdf finner du mer informasjon om våre foU-fasiliteter. 

 

I tillegg til FoU-arenaene våre, kan vi også tilby kurslokaliteter, overnatting og ikke minst et godt kjøkken. Et av våre oppdrag er formidling av resultater fra de forsøkene som utføres på Mære. Til det benytter vi hjemmeside, aviser, facebook, filmer, podkast, samt gjennomfører kurs og webinarer i nært samarbeid med de som er her og gjennomfører prosjekter.

 

Ta kontakt med Tove Hatling Jystad på 41 41 34 41, eller tovjy@trondelagfylke.no for mer informasjon om våre FoU-arenaer.  

Kategori: ,