Forsøk med mellombelysning i tomat

Vi er nysgjerrige på om LED-lys som plasseres nede i plantemassen kan gi bedre avling og redusere energiforbruket. For å finne ut av dette har vi sammen med Vangberg gartneri, Nibio og Norsk landbruksrådgiving satt i gang et forsøk der halve tomatveksthuset belyses med Led-lys. Nå sammenlignes tomat-avling fra de to delene i veksthuset og det måles energiforbruk for å se om mellombelysningen har noen effekt. Resultatene er klare litt etter at årets vekstsesong er slutt.

LED-lysene er finansiert av Mære landbruksskole og Trøndelag fylkeskommune. Forsøket er støttet av Distriktsforsk.

Kategori: ,