Verden på vippepunktet – men mat må vi ha!

Dag O. Hessen er kjent fra TV, skriver bøker om klimaendringer og er professor ved Universitetet i Oslo. Han er en prisbelønnet formidler av utfordringene verden står overfor, men han gir oss også håp om at det er mulig å endre temperaturutviklingen om vi gjør de rette tiltakene.

Landbrukets klima og energisenter inviterte i november 2021 Hessen til å holde et foredrag om klima og matproduksjon. Bruk 45 minutter på foredraget – du vil ikke angre. Her får du en god innføring i utfordringene og løsningene. 

Her finner du foredraget: Verden på vippepunktet – men mat må vi ha!

Kategori: