Felleskjøpet Fôrutvikling tester kraftfòr

Felleskjøpet har siden 2008 testet ulike kraftfòrtyper ved Mære landbruksskole før lansering i markedet. Testing har foregått i grisehuset og i melkefjøset, og gjøres under kontrollerte betingelser med hele eller deler av besetningene. Dette er et viktig ledd i utvikling og kvalitetssikring av nye kraftfòrtyper for landbruket. I denne videoen forteller Knut Røflo som er administrerende direktør i Felleskjøpet Fòrutvikling om denne testingen. 

Kategori: