Fakta om melkefjøs og melkeproduksjon på Mære

(Tekst under arbeid)

Melkefjøset på Mære ble bygd i 2016 og har i dag plass for 55 årskyr med kalver og kviger. Melkekvoten er 400 tonn og avdråtten i fjøset ligger mellom 8500 og 9500 kg EKM (energikorrigert melk) pr årsku. Dyrevelferdsindikatoren viser en høy score og elever og ansatte gjør hver dag en god innsats for å sikre at dyra våre har det godt. 

Teknisk utstyr i fjøset:

TKS fòringsanlegg (bilde)
Melkerobot fra DeLaval 

 

 

Melkefjøset på Mære er bygd i tre.

Tilrettelegging for forsøk:

 • Kamera
 • Fôringskrybber
 • Metangassmåling (Greenfeeder)
 • Produksjonsdata

 

FoU-prosjekter knyttet til melkefjøset:

 

 

Melkefjøset ble planlagt av en faggruppe bestående av:

 • Geir Næss (Nord Universitet, tidligere Høyskolen i Nord-Trøndelag) 
 • Asbjørn Helland (Nord-Trøndelag Bondelag) 
 • Vegar Brenne (Norsk Landbruksrådgivning). Ble senere prosjektleder for byggingen av fjøset 
 • Torfinn Aas (Gårdbruker og daværende leder for Skoleutvalget på Mære lbs)  
 • Jan Halvard Haugen (Nord-Trøndelag Fylkeskommune, avd. Eiendom) 
 • Steinar Viken (Mære landbruksskole) 
 • Bjørn Åge Fjeset (Mære landbruksskole) 
 • Rolf Wensbakk (Mære landbruksskole)  

Ken Morten Brørs (TINE) har tegnet melkefjøset.  

Her kan du se tegninger av hovedplan for fjøset 

 

Kategori: ,