Fakta om melkefjøs og melkeproduksjon på Mære

 

Melkefjøset på Mære ble bygd i 2016 og har i dag plass for 55 årskyr med kalver og kviger. Melkekvoten er 400 tonn og avdråtten i fjøset ligger mellom 8500 og 9500 kg EKM (energikorrigert melk) pr årsku. Dyrevelferdsindikatoren viser en høy score og elever og ansatte gjør hver dag en god innsats for å sikre at dyra våre har det godt. 

Teknisk utstyr i fjøset:

TKS fòringsanlegg (bilde)
Melkerobot fra DeLaval
Robot som skraper gjødsel
Varmegjenvinner på melketanken

Tilrettelegging for forsøk:

 • Kamera
 • Fôringskrybber på 26 eteplasser
 • Metangassmåling (Greenfeeder)
 • Produksjonsdata

 

Melkefjøset på Mære er bygd i tre.

Klimatiltak

Fjøset er bygd i tre, noe som binder CO2 sammenlignet med bygg i betong. Veggene er i massivtre, og det er ikke lagt inn ekstra isolasjon utover treets egen isolasjonsevne. Det er naturlig ventilasjon i bygget.

Varme gjenvinnes ved kjøling av melka i melketanken. Det er montert varmeveksler på tanken, og varmen brukes til å varme opp vatn i varmtvannstanken, eller gis som temperert drikkevann til dyra.

Det er installert varmepumpe (luft til luft) som skaffer varme til oppvarming av fellesrom.

 

 

Melkefjøset ble planlagt av en faggruppe bestående av:

 • Geir Næss (Nord Universitet, tidligere Høyskolen i Nord-Trøndelag) 
 • Asbjørn Helland (Nord-Trøndelag Bondelag) 
 • Vegar Brenne (Norsk Landbruksrådgivning). Ble senere prosjektleder for byggingen av fjøset 
 • Torfinn Aas (Gårdbruker og daværende leder for Skoleutvalget på Mære lbs)  
 • Jan Halvard Haugen (Nord-Trøndelag Fylkeskommune, avd. Eiendom) 
 • Steinar Viken (Mære landbruksskole) 
 • Bjørn Åge Fjeset (Mære landbruksskole) 
 • Rolf Wensbakk (Mære landbruksskole)  

Ken Morten Brørs (TINE) har tegnet melkefjøset.  

Her kan du se tegninger av hovedplan for fjøset 

 

Kategori: ,