Fakta om grisehus og svineproduksjon på Mære

Grisehuset på Mære ble bygd i 2008 og er et viktig undervisningsrom for våre elever, men også en attraktiv arena for forsøksvirksomhet. I grisehuset driver vi en kombinert produksjon med 60 årspurker og det leveres 1260 slaktegris og 700 smågris pr år. Elevene våre får undervisning i produksjonen, men får også delta i praktisk utførelse av forsøk med innhenting av forsøksdata og veiing av gris mm 

Produksjonsresultater i 2021:

 • 34 avvente smågris pr årspurke (Topp 10 i Norge)
 • 1080 g tilvekst pr dag på slaktegris
 • 2,5 FEn pr kg tilvekst på slaktegris
 • 550g tilvekst pr dag i smågrisperioden
 • 1,7 FEn pr kg tilvekst i smågrisperioden

 

Fjøsbygningen:

 • Fjøset er bygd av betongelementer og har takkonstruksjon i tre.
 • Bygget er 25 * 66 m, totalt 1650 m2 inkludert sosiale rom (kontor, dusj, toalett mm)
 • 2 fødsel til smågris avdelinger med 20 fødebinger og 2 sykebinger i hver avdeling.
 • 2 slaktegrisavdelinger med 18 binger på 12m2
 • Drektighetsavdeling med 28 inseminasjonsbåser 4 rekruteringsbinger og 6 bufferbinger samt rånebinge.

 

Utstyr i fjøset:

 • Undertrykksventilasjon fra Skov
 • Daltec tørrfôringsanlegg med porsjonsutfôring til diende purker og avvent smågris
 • Big dutchman våtfôringsanlegg til slaktegris og drektige purker
 • Tilvekstregistering med kamera til slaktegris
 • Logging av klima i slaktegrisavdelingene
 • Overbrusing på gjødselareal i alle avdelinger.

 

Aktuelle forsøk i grisefjøset:

 • Felleskjøpet Fôrutvikling tester kraftfôr før lansering i markedet
 • Longevity-prosjektet – NORSVIN avler for bedre moregenskaper og holdbarhet på TN70 purka
 • Grisløftet – Mære utfører praktiske forsøk på dyrevelferd
 • Kameraveiing
 • Gassmåling

I grisefjøset har forskere tilgang på kameraveiing, gassmåling, InGris-data, vektregistreringer og vi utfører manuelle oppgaver knyttet til forsøk. 

 

 

 

 

Kategori: ,