Fagmøte – omdisponering av skog til beite – bruk av utmarka som beite

De siste årene har det vært en økning i storfekjøttproduksjon som igjen har gitt et større behov for beiteareal. Flere har tatt i bruk skog til beite.

Statsforvalteren, NLR Trøndelag, Mære landbruksskole og ØVLI-prosjektet inviterte til en beitedag med søkekelys på omdisponering av skog til beite og bruk av skogsbeite.

Her finner du opptak av innleggene fra fagdagen:

Yngve Rekdal fra Nibio – Skogsbeite/utmarksbeite som ressurs

 

Trond Rian fra Statsforvalteren i Trøndelag – Foryngelsesplikten og miljøhensyn. Hogst av klasse 2 og 3, økonomi skog vs. beite, foryngelsesplikten

 

Atle Horn fra NLR Trøndelag

 

Anders Mona fra Statsforvalteren – Godkjenning av innmarksbeite og tilskuddsordninger, SMIL, RMP, PT

 

Arnstein Solem fra Findmy – Utstyr for elektronisk sporing av dyr, mennesker og gjenstander. Hvilken gevinst har det ved bruk på storfee

 

Hanne Naastad, Nofence – Verdens første digitale gjerdesystem, hvilke muligheter gir det for å få kontroll på beite og dyrefolkken

 

Atilla Haugen fra Biodrone – Verdifull ressurs, termisk sensor

Kategori: