Mærepodden – Episode 3: Når blir biodiesel bondens førstevalg?

Biodiesel kan spare landbruket for mange tonn CO2-utslipp. Men i dag er drivstoffet er for dyrt til at norske gårdbrukere vil ta det i bruk. Hvordan kan drivstoffet bli det naturlige valget når bøndene fyller opp traktortankene sine? Bjørn Eidem i Ruralis forteller om mulighetene.

 

 

Kategori: