En glad gris

Vi får en mer fornøyd gris om vi tilfører rotemateriale som for eksempel høy, halm, torv eller pellets. Ellen Marie Rosvold er forsker ved Nord universitet. Hun har på oppdrag fra NMBU registrert hvordan slaktegris reagerer på ulike typer rotemateriale. I denne videoen får du høre Ellen Marie fortelle om dette forsøket som er med på å bedre velferden for slaktegrisen. 

Kategori: