Beiting, karbonbinding og klimakua

Temadagen om beiting 1. oktober 2019 samlet gårdbrukere, Mære-elever, Nord-studenter, landbruksrådgivere og andre interesserte. Engasjerte foredragsholdere utfordret forsamlingen med spennende vinklinger knyttet til beiting. Beiting kan være et godt tiltak for å binde karbon i jorda, og det er også store muligheter for å produsere mye mat med utgangspunkt i ressursene i utmarka. Her kan du lese foredragene fra temadagen.

Beiting i utmark ved Yngve Rekdal, NIBIO

Planmessig beiting og “Gras fed beef” ved Gudbrand Qvale, gårdbruker på Horgen gård

Grasbasert dyrehold er blitt utpekt som klimaproblem – hva gjør vi med det? ved Vilde Haarsaker, AgriAnalyse

Kategori: