Kort og godt om jorda vår og karbonlagring

Jorda vår gir planter og dyr en leveplass og oss mennesker mat. Jorda er også et utrolig viktig karbonlager. Derfor må vi ta godt vare på jordsmonnet.

Mære landbruksskole har utarbeidet en lettfattelig og lærerik brosjyre om jorda vår og lagring av karbon. Her har vi samlet kunnskap som gir en god innføring i hvordan karbon kan lagres i jord. 

https://klimalandbruk.no/wp-content/uploads/2020/08/ml_karbonlagring-i-jord.pdf

Foto. Steinar Johansen

Kategori: