Agritech-safari

I juni 2018 var 100 grûndere, gårdbrukere, forskere fra inn og utland og landbrukets organisasjoner samlet på Agritech-safari på Mære. Safarien var del av Agritech Nordic som er nytt av året og arrangeres i tilknytning til Steinkjerfestivalen. Her var det konferanse og både små og store seminarer som satte fokus på innovasjon, protein og landbruksteknologi.

Det er absolutt verdt å ta et tilbakeblikk på det som skjedde under Agritech. Velkommen i 19. 0g 20. juni 2019! Videoen ser du her.